Inschrijvingen schooljaar 2021-2022

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2021-2022

Het inschrijvingsrecht, als onderdeel van het gelijke onderwijskansenbeleid, is door de Vlaamse Overheid in november 2011 gewijzigd en geactualiseerd.


Voortaan kan iedere school haar capaciteit bepalen voor een nieuw schooljaar. Dat betekent concreet dat ze kan bepalen hoeveel kinderen er maximaal in de kleuterschool en in de lagere school kunnen zitten. Daarnaast heeft de school ook de mogelijkheid om een capaciteitsbepaling in te voeren voor ieder geboortejaar (in de kleuterschool) en voor ieder leerjaar (in de lagere school). Op die manier kan de grootte van de klasgroepen onder controle gehouden worden. Deze maximale aantallen mogen ieder jaar aangepast worden, naar beneden of naar boven. Let wel, ieder reeds ingeschreven kind blijft ingeschreven voor de rest van zijn of haar loopbaan in die school tenzij er sprake is van een formele schoolverandering.

De school is verplicht om bij inschrijvingen voor een volgend schooljaar met een voorrangsperiode te werken.


Tijdens deze periode van 1 t.e.m. 12 maart 2021 kunnen enkel kleuters ingeschreven worden waarvan al een broer of zus ingeschreven is in onze school.


Tijdens de periode van 15 t.e.m. 19 maart 2021 kunnen enkel kleuters ingeschreven worden waarvan een ouder werkzaam is in onze school.


Alle nieuwe kleuters geboren in het jaar 2019 kunnen ingeschreven worden vanaf 22 maart 2021.


Kinderen geboren in de periode van 1 december 2019 tot en met 31 december 2019 starten op donderdag 1 september 2022 en MOETEN OOK ingeschreven worden.


We raden je aan de inschrijvingen tijdig te doen. Hiervoor maak je best telefonisch een afspraak met de secretaresse (011/64 72 36) vanaf de begindatum van je voorrangsperiode. De administratieve medewerker zal je verder helpen en een afspraak vastleggen.

Gelieve de identiteitskaart of SIS-kaart van je kind mee te brengen.


Voor het schooljaar 2021-2022 zijn er nog beschikbare plaatsen voor volgende kleuterklassen/leerjaren:Via onderstaande link kunnen jullie een inschrijvingsformulier downloaden en afdrukken.

http://jaaktassetschool.be/info/Inschrijvingsformulier.pdf

Dit formulier moeten jullie thuis al gedeeltelijk invullen, zodat de officiële inschrijving op school sneller kan verlopen en het contact zo kort mogelijk blijft.

Bij de afspraak brengen jullie deze formulieren mee. Op het secretariaat wordt het formulier dan verder ingevuld.

 

OPGELET: Dit is nog geen officiële inschrijving.
De inschrijving is pas geldig op het moment dat het formulier op school ondertekend wordt.


WAT KUNNEN JULLIE AL INVULLEN:

 

Deel 1. Administratieve gegevens voor de school: pag.1-2-3

  • Gegevens over het kind
  • Gegevens over de ouders
  • Gegevens over de leefeenheid
  • Noodnummers tijdens de schooluren indien de ouders niet bereikbaar zijn

 

TOESTEMMINGSFORMULIER: pag. 1-2-3

  • Gegevens over het kind
  • Verwerking van digitale gegevens
  • Verwerking van medische gegevens

 

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:


Binnen de school houden we rekening met de regels van sociale afstand (1,5 m afstand).

We dragen een mondmasker.

 

De inschrijving gebeurt door één persoon en zeker geen kinderen meebrengen.


Start van een kleuter geboren in 2019:KLEUTERSCHOOL

Beschikbaar

LAGERE SCHOOL

Beschikbaar

2,5-jarigen

°2019

-3

1ste leerjaar

°2015

15

3-jarigen

°2018

2

2de leerjaar

°2014

2

4-jarigen

°2017

2

3de leerjaar

°2013

-3

5-jarigen

°2016

-2

4de leerjaar

°2012

1

5de leerjaar

°2011

7

6de leerjaar

°2010

-3

Geboren vóór...

De instapdatum is …

2 maart 2019

Woensdag 1 september 2021

na de zomervakantie

9 mei 2019

Maandag 8 november 2021

na de herfstvakantie

11 juli 2019

Maandag 10 januari 2022

na de kerstvakantie

2 augustus 2019

Dinsdag 1 februari 2022

eerste schooldag van februari

8 september 2019

Maandag 7 maart 2022

na de krokusvakantie

20 oktober 2019

Dinsdag 19 april 2022

na de paasvakantie

1 december 2019

Maandag 30 mei 2022

na Hemelvaart