Inschrijvingen schooljaar 2022-2023

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2022-2023

Het inschrijvingsrecht, als onderdeel van het gelijke onderwijskansenbeleid, is door de Vlaamse Overheid in november 2011 gewijzigd en geactualiseerd.


Voortaan kan iedere school haar capaciteit bepalen voor een nieuw schooljaar. Dat betekent concreet dat ze kan bepalen hoeveel kinderen er maximaal in de kleuterschool en in de lagere school kunnen zitten. Daarnaast heeft de school ook de mogelijkheid om een capaciteitsbepaling in te voeren voor ieder geboortejaar (in de kleuterschool) en voor ieder leerjaar (in de lagere school). Op die manier kan de grootte van de klasgroepen onder controle gehouden worden. Deze maximale aantallen mogen ieder jaar aangepast worden, naar beneden of naar boven. Let wel, ieder reeds ingeschreven kind blijft ingeschreven voor de rest van zijn of haar loopbaan in die school tenzij er sprake is van een formele schoolverandering.

De school is verplicht om bij inschrijvingen voor een volgend schooljaar met een voorrangsperiode te werken.


Tijdens deze periode van 7 t.e.m. 18 maart 2022 kunnen enkel kleuters ingeschreven worden waarvan al een broer of zus ingeschreven is in onze school.


Tijdens de periode van 21 t.e.m. 25 maart 2022 kunnen enkel kleuters ingeschreven worden waarvan een ouder werkzaam is in onze school.


Alle andere nieuwe kleuters geboren in het jaar 2020 kunnen ingeschreven worden vanaf 28 maart 2022.


Kinderen geboren in de periode van 23 november 2020 tot en met 31 december 2020 starten op donderdag 1 september 2023 en MOETEN OOK ingeschreven worden.


De inschrijvingen gebeuren vanaf dit schooljaar digitaal via onze website. Hierbij hanteren we de voorrangsregeling en startdatum van de inschrijvingen zoals hierboven beschreven wordt.

 

Voor ouders die bij ons al een kind hebben ingeschreven:

   Na de digitale inschrijving neemt de secretaresse contact met u op om de inschrijving te bevestigen.

 

Voor ouders die nieuw zijn in onze school:

   Na de digitale inschrijving neemt de pedagogische directeur contact met u op

 • om de inschrijving te bevestigen
 • om een onthaalgesprek met u te organiseren:
  • ouders te informeren over de werking van onze school.
  • het opvoedingsproject en het schoolreglement te overlopen.
  • informatie te krijgen van de ouders over hun kind.
  • de ouders de schoolbrochure te overhandigen.

 

Gelieve bij dit onthaalgesprek volgende documenten mee te brengen:

 • identiteitskaart van het kind en van de ouders.
 • voor een lager schoolkind het rapport van de vorige school.


Voor het schooljaar 2022-2023 zijn er nog beschikbare plaatsen voor volgende kleuterklassen/leerjaren:


KLEUTERSCHOOL

Beschikbaar

LAGERE SCHOOL

Beschikbaar

2,5-jarigen

°2020

9

1ste leerjaar

°2016

12

3-jarigen

°2019

-2

2de leerjaar

°2015

-1

4-jarigen

°2018

1

3de leerjaar

°2014

1

5-jarigen

°2017

6

4de leerjaar

°2013

9

5de leerjaar

°2012

4

6de leerjaar

°2011

7

Start van een kleuter geboren in 2020:


TIP: Het is belangrijk om uw kind al in te schrijven, ook al gaat het nog niet onmiddellijk naar school. Is uw kleuter al drie jaar of ouder, dan moet u geen rekening houden met deze instapdagen.


Wanneer kan uw kleuter starten op school?


Vanaf het moment dat uw kind 2,5 jaar is, op één van volgende instapdata:

Geboren vóór...

De instapdatum is …

2 maart 2020

Donderdag 1 september 2022

na de zomervakantie

8 mei 2020

Maandag 7 november 2022

na de herfstvakantie

10 juli 2020

Maandag 9 januari 2023

na de kerstvakantie

2 augustus 2020

Woensdag 1 februari 2023

eerste schooldag van februari

28 augustus 2020

Maandag 27 februari 2023

na de krokusvakantie

18 oktober 2020

Maandag 17 april 2023

na de paasvakantie

23 november 2020

Maandag 22 mei 2023

na Hemelvaart