Inschrijvingen schooljaar 2020-2021

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2020-2021

Het inschrijvingsrecht, als onderdeel van het gelijke onderwijskansenbeleid, is door de Vlaamse Overheid in november 2011 gewijzigd en geactualiseerd.


Voortaan kan iedere school haar capaciteit bepalen voor een nieuw schooljaar. Dat betekent concreet dat ze kan bepalen hoeveel kinderen er maximaal in de kleuterschool en in de lagere school kunnen zitten. Daarnaast heeft de school ook de mogelijkheid om een capaciteitsbepaling in te voeren voor ieder geboortejaar (in de kleuterschool) en voor ieder leerjaar (in de lagere school). Op die manier kan de grootte van de klasgroepen onder controle gehouden worden. Deze maximale aantallen mogen ieder jaar aangepast worden, naar beneden of naar boven. Let wel, ieder reeds ingeschreven kind blijft ingeschreven voor de rest van zijn of haar loopbaan in die school tenzij er sprake is van een formele schoolverandering.

De school is verplicht om bij inschrijvingen voor een volgend schooljaar met een voorrangsperiode te werken.


Tijdens deze periode van 2 t.e.m. 13 maart 2020 kunnen enkel kleuters ingeschreven worden waarvan al een broer of zus ingeschreven is in onze school.


Tijdens de periode van 16 t.e.m. 20 maart 2020 kunnen enkel kleuters ingeschreven worden waarvan een ouder werkzaam is in onze school.


Hiervoor maak je best een afspraak op het secretariaat: 011 / 64 72 36.


Alle nieuwe kleuters geboren in het jaar 2018 kunnen ingeschreven worden vanaf 18 mei 2020. Hiervoor kan je geen afspraak maken.

We raden je aan dit ook tijdig te doen. De administratieve medewerker zal je bij de inschrijving melden vanaf welke instapdatum je kind naar school mag komen. Gelieve de identiteitskaart of SIS-kaart van je kind mee te brengen.


Ons schoolbestuur past deze nieuwe wetgeving toe om in de toekomst (te) volle klaslokalen te vermijden.  


Dat betekent dat er voor het schooljaar 2020-2021 nog beschikbare plaatsen zijn voor volgende kleuterklassen/leerjaren:


Voor broertjes en zusjes van kinderen die reeds op onze school zitten, is er geen probleem. Voor hen is er altijd plaats.

 

Start van een kleuter geboren in 2018:


TIP: Het is belangrijk om uw kind al in te schrijven, ook al gaat het nog niet onmiddellijk naar school. Is uw kleuter al drie jaar of ouder, dan moet u geen rekening houden met deze instapdagen.


Wanneer kan uw kleuter starten op school?


Vanaf het moment dat uw kind 2,5 jaar is, op één van volgende instapdata:Kinderen geboren in de periode van 18 november 2018 tot en met 31 december 2018 starten op woensdag 1 september 2021 en MOETEN OOK ingeschreven worden vanaf maandag 18 mei 2020.

KLEUTERSCHOOL

Beschikbaar

LAGERE SCHOOL

Beschikbaar

2,5-jarigen

°2018

0

1ste leerjaar

°2014

1

3-jarigen

°2017

0

2de leerjaar

°2013

19

4-jarigen

°2016

0

3de leerjaar

°2012

2

5-jarigen

°2015

3

4de leerjaar

°2011

7

5de leerjaar

°2010

0

6de leerjaar

°2009

0

Geboren vóór...

De instapdatum is …

2 maart 2018

Dinsdag 1 september 2020

na de zomervakantie

10 mei 2018

Maandag 9 november 2020

na de herfstvakantie

5 juli 2018

Maandag 4 januari 2021

na de kerstvakantie

2 augustus 2018

Maandag 1 februari 2021

eerste schooldag van februari

23 augustus 2018

Maandag 22 februari 2021

na de krokusvakantie

20 oktober 2018

Maandag 19 april 2021

na de paasvakantie

18 november 2018

Maandag 17 mei 2021

na Hemelvaart

Adres:

Jaak Tassetstraat 20 bus 2

3910 PELT

Email:

secretariaat@jaaktassetschool.be

Telefoon:

011 / 64 72 36


Copyright © Jaak Tassetschool 2018