Wat te doen bij ziekte of afwezigheid

Wat te doen bij ziekte of afwezigheid?


Verwittig bij ziekte of afwezigheid altijd de school:


Secreatariaat 011/64 72 36


Voor alle leerlingen van de lagere school en kleuters ouder dan 6 jaar, dienen de afwezigheden gewettigd te worden.

Elke leerling mag per schooljaar 4 keer afwezig zijn wegens ziekte met een afwezigheidskaart, ingevuld door de ouders.

Voor een afwezigheid langer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen moet er een medisch attest zijn.


Voor meer info: zie schoolbrochure.