Kalender

Vrije dagen 2024-2025

Belangrijke dagen

2 september: eerste schooldag 

3 september: klassikale infoavond kleuter

5 september: klassikale infoavond lager


30 juni: laatste schooldag (halve dag)

Onthaalmomenten

instappers

29 augustus om 16.00 uur

- alle kleuters 

25 september: pedagogische studiedag

4 oktober: pedagogische studiedag

28 oktober - 3 november: herfstvakantie


11 november: vrije dag (Wapenstilstand)

6 december: facultatieve vrije dag

11 december: pedagogische studiedag

21 december - 5 januari: kerstvakantie


3 maart - 9 maart: krokusvakantie


7 april - 21 april: paasvakantie

1 mei: vrije dag (dag van de arbeid)

2 mei: facultatieve vrije dag 

29 mei: vrije dag (Hemelvaart)

30 mei: vrije dag (brugdag)

9 juni: vrije dag (Pinkstermaandag)

1 juli -  31 augustus: zomervakantie