Visie

Onze school is een open huis

van wederzijds respect en vertrouwen om te leren en te leven.Waarin de volgende woorden deze diepere betekenis hebben voor ons:OPEN


= open communicatie met iedereen:

kleuters, kinderen, collega’s, ouders, CLB, parochie, (externen),

maar ook een huis met een geest die open staat voor iedereen en alles

waarbij we over nieuwe denkwijzen of nieuwe evoluties in onze maatschappij nadenken, overwegen of dit kan in onze school en waarom.


HUIS


= thuis komen, thuis voelen, goed voelen.


WEDERZIJDS VERTROUWEN EN RESPECT


= zijn christelijke waardevolle waarden die we willen meegeven.LEVEN


= plezier hebben (in je job), genieten, gelukkig zijn, maar ook verdrietig mogen zijn of boos.LEREN


zowel op cognitief, motorisch als op socio-emotioneel vlak.


Dit leren en leven gebeurt vanuit de eigenheid van onze leerkrachten,

als bouwstenen van ‘onze’ school.