Onze school

Welkom! 

Wij heten u van harte welkom in onze school. Wij zijn blij dat u onze school gekozen hebt voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind.

Wij zullen alles doen om de mogelijkheden van uw kind te helpen ontplooien.

Als ouder draagt u uiteraard de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van uw kind.

Wij hopen u daarmee te kunnen helpen, zodat uw kind in een optimaal klimaat zich volledig kan ontwikkelen.

Wij zullen de rechten van uw kind eerbiedigen en zijn/haar belangen behartigen. Wij bieden u en uw kind een school waar degelijk onderwijs wordt gegeven, waar een passend onderwijsklimaat heerst en waar iedereen streeft naar een christelijk geïnspireerde eigentijdse opvoeding.

Mochten er zich in de loop van het schooljaar problemen voordoen, van welke aard ook, kan u altijd beroep doen op mij of op de klasleerkracht. Wij zullen steeds luisteren, overleggen en al het mogelijke doen om u te helpen.

Op deze website vindt u heel wat informatie.

Naast de schoolbrochure vindt u een heleboel nuttige informatie betreffende schooluren, , voor- en naschoolse opvang, kalender met vakantiedagen, nuttige data, ...