Privacybeleid

Privacy


Natuurlijk beschermt jaaktassetschool.be ook jouw privacy!


1. Doel van deze tekst (kop)


Met deze tekst willen we:


  • aangeven wie de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is op deze website;
  • een overzicht geven van de persoonsgegevens die we verwerken;
  • jou informeren over ons cookiebeleid;
  • uitleggen welke rechten je hebt.

 

2. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website?


vzw SKB-Neerpelt is de beheerder van de website jaaktassetschool.be. Bijgevolg zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die door jaaktassetschool.be verwerkt worden.


Dit wil zeggen dat wij bepaalde plichten hebben ten aanzien van jou, onze websitebezoeker.


  • Zo mogen we zonder jouw toestemming geen informatie over jou verwerken, die we niet strikt nodig hebben om be te laten functioneren;
  • moet de informatie die we verwerken steeds voor een afgelijnd doeleinde gebruikt worden;
  • mogen we jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig bewaren;
  • moeten we jou informeren over welke informatie we over jou verwerken.


3. Een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken


We verwerken persoonsgegevens van de jaaktassetschool.be -bezoekers overeenkomstig:


  • de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
  • de algemene verordening gegevensbescherming van toepassing op 25 mei 2018.


We verwerken deze gegevens alleen voor doelstellingen van intern beheer, met name de vlotte behandeling van jouw reactie en uw verzoek om inlichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden en we geven ze niet door aan derden.


In onderstaande schema vind je alle informatie over de persoonsgegevens die we over jou verwerken (dit wil zeggen: verzamelen, gebruiken en bewaren):


Doel: de vlotte behandeling van jouw vraag


Persoonsgegevens: naam en e-mailadres


Hoe komen we in het bezit van deze gegevens? via invullen van ons contactformulier of via contact name met ons per mail


Bewaartermijn: 2 jaar


Categorie ontvangers: vzw SKB-Neerpelt / Neerpelt-Centrum  (Jaak Tassetschool)


4. Ons cookiebeleid


jaaktassetschool.be maakt gebruik van cookies. Dit doen we om twee redenen:


  • cookies noodzakelijk om de website goed te doen functioneren;
  • cookies die we gebruiken voor analytische doeleinden van ons websiteverkeer.


De cookies die we gebruiken voor de analytische doeleinden zijn third party cookies. Dit wil zeggen dat de informatie die ze verzamelen terechtkomt op servers die niet onder ons beheer vallen:  Google Analytics.


Lees alles over de cookies die we gebruiken in ons Cookiebeleid.


5. Jouw rechten?


Je hebt steeds recht op inzage, verbetering en verwijdering van jouw persoonsgegevens. 


Dit verzoek wordt gearchiveerd gedurende 2 jaar.


Meer informatie over jouw rechten vind je hier (http://www.privacy-regulation.eu/nl/).